Afrikaanse Oefeninge

Op die blad is verskeie oefeninge vir grondslag fase  leerlinge beskikbaar. Maak die PDF dokument oop  en "save" dit op u hardeskyf. Maak seker dat u 'n PDF "Reader" program geïnstalleer het, indien u nie een het nie kan u Acrobat Reader gaan aflaai by die volgende skakel: https://get.adobe.com/reader/otherversions/

 

Afteken en vorms

Alfabetiese woorde in drukskrif

Hoof en kleinletters kursieweskrif

Kleinletters in drukskrif

Kort sinne in drukskrif

Syfers 1 tot 50

Woorde met dubbelklanke in drukskrif