The most dangerous of all foods

A nutritionist was giving a presentation at a conference. “The stuff we eat is enough to have killed most of us sitting here, years ago,” he said. “Red meat is awful. processed food is making us fat, soft drinks corrode your stomach lining. Chinese food is loaded with MSG. High […]

Continue reading

Die swanger dogter

‘n Man kom op die plaas aan waar hy net ‘n opgeskote seun by die stal aantref..”Is jou pa hier ?” Vra die man “Nee oom my pa is in die dorp”. “is jou broer gert hier ?” Vra die man.. “Nee oom, my broer Gert is in die koshuis […]

Continue reading

Ek het baie gesukkel die naweek

“Ons krag was hierdie naweek af en ek kon nie op My PC werk nie, ek kon ook nie sport kyk nie, of met die Playstation speel nie. Dit het gereën, so ek kon nie tuinwerk doen, gaan visvang of golf speel nie. Toe gesels ek maar met my vrou […]

Continue reading

Blond en die fliek

Die blond sit in die film teater en net toe die fliek begin staan sy op en skuifel verby almal om uit te kom. ‘n Ou vererg hom en sê: “Kon jy nie uitgegaan het voor die fliek begin het nie?” “Duh!”, sê die blond, “Hulle het nou eers op […]

Continue reading

Blonde mom looking for vitamins

The blonde mom went to the pharmacy. Blonde mom: “I would like vitamins for my son” Pharmacist: “Vitamin A, B or C?” Blonde mom:“It doesn’t matter,” she replied. “He can’t read yet.”

Continue reading